Axiologins formella bakgrund

Professor Robert S Hartman föddes i Berlin 1910 och kom slutligen att bli professor i filosofi vid University of Tennessee. Han utvecklade den formella axiologin som presenterades publikt 1955.

Under 70-talet mötte Hartman den svenska läkaren Evert Schildt, då verksam som forskare vid FOA. Evert Schildt tog starkt intryck av metoden som ett sätt att förstå individens tankemönster och utvecklade en egen svensk modell baserad på samma formella axiologi.

Den formella axiologin baseras på transfinite calculus (ett av de första matematiska verktygen som skulle komma att förutsäga kaosteorin) med vars hjälp Hartman upptäckte att det finns konsistenta och mätbara mönster i de komplexa processer som styr vårt tänkande. Under senare delen av 80-talet vidareutvecklade Dr Robert Smith profilen. Sedan mitten av 90-talet har Robert Smith utvecklat instrumentet och genomfört fler validitetstudier.

Kinsel-Hartmanprofilen är varken ettintelligenstest, ett personlighetstest elleranlagstest. Profilen ger snarare en beskrivning av hur en person tänker. Forskningen visar på att vi tänker enligt vanemässiga mönster. Dessa mönster kan vara oss till hjälp men de kan också hindra oss att komma fram till omdömesgilla och riktiga beslut.

Mer om axiologi kan du läsa här >www.pro4pro.se

Nå fram, av Dr Robert Smith, en av de böcker som ingår i kurslitteraturen

Uttdrag ur bokrecension i tidningen Chef 2/2011:

”Händer det att människor går i försvarsställning när du försöker hjälpa dem? Har du kollegor som skulle behöva höra det du har att säga, men som alltid säger emot istället för att lyssna? Boken är indelad i tre delar. Den första handlar om vilka signaler som får människor att reagera på ett defensivt sätt. Den andra delen diskuterar varför kommunikation mellan människor kan vara så svårt och tredje delen handlar om hur man går tillväga, lite praktiska råd helt enkelt och vad man bör tänka på. Mycket tänkvärd bok!”