Familjerådgivning

dialog och reflektion

Att gå i familjerådgivning handlar om att lära nytt om sig själv och sin partner, och hur man kan våga öppna sig och leva efter vad man innerst inne tycker är viktigt och värdefullt. Grunden för ett kärleksfullt förhållande handlar om kontakt, omtanke och delaktighet.

Under arbetets gång arbetar vi med hur man kan få till stånd en djupare och meningsfull relation igen, återskapa dialogen och få fatt i kärleken igen. Syftet med familjerådgivningen är att skapa det bästa förhållande som rimligen kan åstadkommas utifrån var och ens förmåga och villighet att lösa konflikter och hantera olikheter. Att bygga upp ett kärleksfullt förhållande – eller reparera det som gått sönder – tar tid och måste få göra det.

Familjerådgivningen kan innebära att paren hittar varandra igen eller väljer att gå skilda vägar. En separation är alltid en smärtsam process och man behöver därför få hjälp att kunna härbergera smärtan. Att kunna separera under värdiga former dvs att kunna lämna, skiljas utan att bli destruktiv och hämndlysten ger  utrymme till förlåtelse, medkänsla och försoning.

När barn finns med i relationen står alltid barnets perspektiv i fokus. Vid behov kan också barnen vara med under samtal.

Arbetar också med parterapi för par som har behov att utforska sig själva och sin relation under lite längre tid. Här kan individuella samtal vävas in under arbetets gång och vissa verktyg kan vara ändamålsenliga att använda tex göra kartläggning av egna tankemönster och utforskande av egna värderingar.

Jag har under min långa BUP erfarenhet arbetat med barn-tonåringar-föräldrar-familj och är väl förtrogen med barnets utveckling och ävenså föräldrametodik. Lett olika föräldrautbildningar med KBT- metod och i enlighet med (Webster Stratton)

Jag arbetar med olika verktyg , vissa Kbt- tekniker och sätter dialogen och ett reflekterande arbetssätt i fokus. Viktigt att paret blir delaktiga i vad som händer under hela arbetsprocessen så att man både kan förstå och förändra eget beteende utifrån behov.

Som boende i Nacka  eller Danderyds kommun eller Lidingö stad kan ni gå på familjerådgivning via kommunens kundval till subventionerad kostnad.

Välkommen att kontakta mig för frågor eller för att boka tid. Måndag-Fredag kl 08:30-20:30 samt Lördag. 

Adress: 
Skomakargatan 11
111 29 Stockholm 
Gamla Stan
 

Mailadress: ylva@vejrichconsulting.com

Mobil: 070/690 09 81