Kognitiv coaching för ledare

Ta ansvar, fatta beslut, lyssna och finnas till hands för medarbetarna, ge feedback, vara vaken och nyfiken, ha en vision… Listan med övermäktiga krav på chefer kan göras mycket längre.

För att finna egen balans kan det vara nödvändigt att anlita en utomstående coach att ”bolla” tankar med.

En chefs vardag består till stor del av att härbergera organisationens kultur. Det är så viktigt för chefer att få ett eget reflektionsutrymme, att ha en egen vägledare som lyssnar, som kan hjälpa en att sortera och prioritera.


Vad kan coaching handla om?

För ett par år sedan innebar coaching av chefer, ofta kallat executive coaching, att chefen hade ett problem som skulle lösas. Det sågs ibland som en krishantering. Numera används coaching för att skapa möjligheter och utveckla individen och organisationen.

Finns flera utvecklingsområden att fokusera på, t ex

  • Det inre ledarskapet
  • Stresshantering
  • Konflikthantering
  • Karriärutveckling
  • Kommunikationsförmåga
  • Ny som chef - hur gör man?


Bollplank och ökad självkännedom

De coachande samtalen kan fungera som ”bollplank”, som en ventil för tankar och känslor, eller ha till syfte att öka chefens självkännedom, arbeta med egna styrkor och svagheter och utveckla ett bättre personligt ledarskap. Vi kan då använda oss av olika utvecklingsprogram och verktyg enligt önskemål.

"Coaching kräver mer av oss än att vi lär oss någon ny ledningsteknik. Den kräver att vi förändrar vårt sätt att tänka. Den kräver att vi upptäcker vad vi tänker – om våra roller och det resultat som vi försöker åstadkomma med människor – och utnyttjar både det vi tänker och vårt beteende."
Thomas Crane


Att välja coach

Att välja coach är en viktig process och det kan vara svårt att veta hur man ska välja. Precis som i valet av andra kvalificerade yrkesgrupper bör man undersöka coachens kvalifikationer.

Eftersom coaching är en processinriktad verksamhet som kräver kunskap och djup erfarenhet av metodik, psykologi och aktivt lyssnande rekommenderas att coachen har en beteende-vetenskaplig utbildning såsom psykolog, socionom eller leg psykoterapeut.

Coachingen sker på professionell nivå, men får konsekvenser även på det privata planet. Genom att chefen t ex får lära sig stresshantering eller att hantera kritik skapas en trygghet i individen. På ett högre plan innebär ofta coaching att individen kan skapa nya tankebanor och se på sig själv med nya ögon.