Ledarutveckling

Att kunna leda sig själv är en bra utgångspunkt för att kunna leda andra. Genom att du utvecklar dig själv i ditt ledarskap kommer du att bidra till andras utveckling. I chefsrollen är du ofta ensam. Att ha en samtalspartner som du känner förtroende för är nödvändigt.

Vi arrangerar olika ledarutvecklingsprogram allt ifrån individuella samtal, med det fokus som chefen/ledaren har behov av, till utbildningsprogram/seminarier i grupper. Exempel på seminarier: kris- och stresshantering, utvecklingssamtal, svåra samtal, kortare eller längre utvecklingsprogram för individuell ledarutveckling.

De olika samtals- och utbildningsinsatserna sker alltid i dialog och skräddarsys efter individuella behov, eller efter gruppens/organisationens utvecklingsbehov.