Mentorskap för ledare och team

Utvecklingsprogram för blivande mentorer eller för de som redan är mentorer och behöver handledning/utbildning i ”svåra situationer som dyker upp”.

Utbildningen tar fasta på:

  • Att vara professionell mentor
  • Upprätta ramar
  • Kontakt
  • Ställa frågor


Chefer som förebilder och mentorer

Chefer som arbetar hårt och lever som de lär med högt ställda krav på etik och moral, är viktiga som mentorer/föredömen. Organisationer som tar vara på den äldre chefens erfarenheter i mötet med yngre, nya chefer kan alltså omvandla dessa till förädlade kunskaper som anpassas till den nya tidens krav. En organisation som förädlar kunskap och erfarenheter från förr och ser chefen som ”kulturbärare”, en som alltså förmedlar tankar och händelser från förr, utan att stänga dörren för den nya tidens förutsättningar, blir en konstruktiv brygga mellan då och nu och framtid

Ordet mentor härstammar från den grekiska mytologin då Odysseus anförtrodde vården av sin son Telemachos till en vis och välvillig rådgivare vars namn var Mentor.


Att vara mentor - ett utbildningsprogram

En bra mentor använder sig av de färdigheter som en coach använder men det finns skillnader. En mentor delar med sig av erfarenhet och kunskap och fungerar som en rådgivare. En coach ger ej råd. För mentorskap är syftet i första hand främst karriärmål medan coachen intresserar sig mer för den personliga utvecklingen.