Personligt ledarskap

Här tar arbetet sikte på egen utveckling, dvs både utveckling av dig som person och ditt ledarskap, via ett individuellt designat utvecklingsprogram.

Områden vi arbetar med:

  • Inventering av (dolda) resurser och möjligheter
  • Det egna sättet att kommunicera
  • Konflikthantering dvs hur jag blir bättre på att hantera tankar och känslor som väcker motstridiga känslor inom mig. Detta är en viktig del av utvecklingen då det hjälper dig att hantera konflikter i arbetet och kunna coacha medarbetare.
  • Rollen som chef och ledare. Vad betyder det att vara personlig i sin roll som ledare och var går gränsen för att bli alltför privat?

Detta program passar den som har arbetat som chef länge och vill utveckla sitt ledarskap. Du har erfarenhet och kunskap men vill komma vidare och finna ditt eget allra bästa sätt att leda. Programmet kan göras individuellt eller tillsammans med andra chefer.

Coaching och handledning sker utifrån egna önskemål över tid. Alla utvecklingssamtal sker i en personlig dialog där reflektionen är en viktig del.


Kartläggning av tankemönster

Chefsutvecklingsprogrammet baseras på att individen gör en kartläggning av sitt tankemönster. Utifrån en 60-sidig individuell rapport arbetar vi med dina tankemönster och ditt sätt att tänka, agera och fatta beslut. Ju mer självständig en yrkesroll är desto större betydelse har personens tankemönster.

Under utvecklingsprogrammets gång blir du mer medveten om hur du fungerar och kan också lättare förstå andras sätt att tänka. Denna insikt hjälper dig i din strävan att utvecklas och forma nya sätt att agera. Du förstår dina "blinda fläckar", situationer där du agerar automatiskt och inte i enlighet med dina intentioner. Sådana beslut blir oftast inte optimala.

Hur en kartläggning av egna tankemönster går till finns beskrivet under > Tankemönster.


Programinnehåll

Utvecklingsprogrammet består av 13 individuellt anpassade sessioner med teman såsom:

  • Att leda medarbetare individuellt
  • Att få medarbetare att lyckas i sin yrkesroll
  • De tre ledarmetoderna: att instruera, coacha och delegera
  • Formella och informella dialoger