Press


Så sätter du gränser

Tidningen Hälsa,  december 2012

Problem på jobbet? Problem i relationerna? Det handlar om att lära sig att känna igen och kunna hantera när " besvärliga människor" går över den egna gränsen och tär på ditt tålamod. Vi behöver bli varse vår egen förmåga att kunna härbergera de obehagliga känslor och tankar som gärna vill styra vårt beteende till att agera och då inte blir konstruktivt. Hur vi lyckas att hantera " svåra människor" går tillbaka på vad vi själva har för inre modeller som vi fått med oss genom vår erfarenheter. Ibland kan man behöva gå lite djupare och undersöka hur just egna förutsättningarna för att sätta gränser om sig själv ser ut för att förstå och kunna hantera omgivningens gränser och beteenden.

Så sätter du gränser.pdf364 KB


Bli en i gänget. Om att byta arbetsgrupp.

Fokus personaltidning,  februari 2011

Att byta arbetsgrupp, oavsett om du själv valt det eller inte, kan upplevas stressande. Har man själv varit delaktig och kunnat välja sin nya position så underlättar det i processen. Men oavsett hur delaktig man själv varit känner sig många stressade inför förändringen. Det handlar om rädsla inför det okända. Att lämna sina arbetskollegor för en ny grupp innebär att man måste hitta sin roll i en arbetsgrupp som har vissa förväntningar på en. Hur väl en person lyckas med detta har med en rad faktorer att göra, t ex hur väl förberedd man är och hur väl förberedd arbetsgruppen är.