Psykoterapi

Vi kan alla drabbas av personliga problem. Det kan handla om att vi känner oss stressade, vi har konflikter i relationer, en gnagande känsla av att inte få ordning på tillvaron och kanske ett självförtroende som sviktar. Vi kan hamna i en livskris eller en annan gång överskuggas tillvaron av stor sorg. En dag kanske livet bara känns tungt och meningslöst. En del kan besväras av kroppsliga symtom som huvudvärk, ont i magen, värk i kroppen, hjärtklappning, svettningar, yrsel, koncentrations- och sömnsvårigheter.

Visserligen är en del svårigheter en naturlig del av livet, men när man känner att man inte kommer vidare och problemen inte ger sig eller när bekymmer växer sig alltför stora det är då man kan behöva någon utomstående att tala med i lugn och ro


Hur blir man hjälpt av psykoterapi?

Psykoterapin hjälper dig genom att du tillsammans med en terapeut får möjlighet att börja utforska dig själv. Du blir detektiv i ditt eget liv tillsammans med terapeuten som finns där som vägledare. Mycket av arbetet handlar om att försöka förstå vad som händer i mitt liv utanför mig själv men också vad som sker inom mig själv, i min inre värld. Vad jag har för livsmönster, erfarenheter (mitt bagage), hur brukar jag hantera situationer? Hur tänker jag i olika situationer, vilka strategier har jag och vilka behöver jag för att komma förbi hinder och svårigheter?

Att förändra invanda mönster kan ta tid och måste få göra det. Denna inre resa kan tidvis vara smärtsam, men den nya bekantskapen med dig själv ger också möjligheter att hitta nya sätt att förhålla dig som fungerar bättre och ger dig mer frihet och glädje.

Samtidigt är det viktigt att psykoterapi inte gör om personligheten, utan snarare lägger till något. Varje individ har sitt unika jag som måste få komma fram för att vi ska känna oss hela eller sanna eller helt enkelt må bra.

> Psykoterapin i teorin


Leg. psykolog eller leg. psykoterapeut?

Leg. psykoterapeut är specialistutbildad i psykoterapi. För att komma in på utbildningen till psykoterapeut krävs att man är antingen leg.psykolog, socionom, leg. läkare med specialistkompetens i psykiatri eller präst.

Det innebär alltså att förutom en grundutbildning som t ex psykolog eller socionom, har leg. psykoterapeuten en treårig utbildning i psykoterapi samt har gått i egen psykoterapi och skall ha bedömts lämplig för yrket.


Det personliga behovet styr upplägget

Vid det första mötet kartlägger vi problemet för att se hur vi kan arbeta vidare. För en del kan det räcka med några samtal, för att få tag i problemen innan de har vuxit sig för stora. Andra kan behöva en längre period och gå lite djupare.

Det kan handla om relationsproblem, då kan man vilja ta med sig sin partner för så kallade parsamtal. Andra kan behöva hjälp med samtal fokuserade på föräldraskap eller ren föräldrarådgivning. Det vikigaste är att hitta fram till det specifika behov som varje individ har.