Referenser

Exempel på utvecklingsprogram för ledningsgrupper och chefer

Teambuilding feedback och kommunikation
Individuella ledarskapsprogram
Coachande förhållningssätt för chefer
Coachande förhållningssätt för konsulter i näringslivet
Medarbetarskap
Personligt utvecklingsprogram designat utifrån kognitiv kartläggning

Chefsutveckling: Handledning av kommunala chefer i Sundsvall 2000 –2003, Femhundra chefer har deltagit i ett utvecklingsprogram se artikel i SSR-tidningen 2, 2003
Handledning av deltagare i konsultutbildning 2003 Risling Partners Utvecklingscentrum AB i Stockholm
Handledning av deltagare i livs-o karriärutveckling, Career Consulting inom Ericsson och senare som fristående enhet.
Chefsutveckling: Handledning av mellanchefer inom Stockholms stads socialförvaltning


Exempel på övriga uppdragsgivare

Stockholms Stad socialtjänst
Sundsvalls kommun
Storstockholms Brandförsvar
Ericsson
Mäklarföretag
Banker
Företagshälsovård
Övriga erfarenheter

Har lång erfarenhet som handledare och utbildare och karriärkonsult. Har arbetat under många år som extern karriärkonsult  på Eriksson Career Consulting som var det första företagsinterna centret i Sverige som erbjöd alla medarbetare konfidentiell karriärplanering och konsultation.

Har varit styrelseledamot och ordförande i Riksföringen Psykoterapicentrum, Sverige, Fortbildningsutskott och ansvarat för utbildning, seminarier och fortbildning för leg. psykoterapeuter. Till seminarier och utbildningar har särskilt inbjudna internationella föreläsare och forskare kunnat knytas.

Har även medverkat som arrangör av utbildningar och varit talare både på konferenser och på seminarier. Har anordnat Kick-offer på till exempel Arbetsförmedlingen och föreläst på 1,7 miljoner klubben för konsulter och genomfört olika utvecklingsprogram för såväl stora som mindre grupper.

Har genom åren medverkat i pressen och varit skribent och rådgivare i vecko- och månadsmagasin i personlig rådgivning, och medverkat i olika personaltidningar. > Se artikel från Fokus Personaltidning ”Att byta arbetsgrupp”.

Rapporter: Om tänkandet; Harmoniskt tänkande och självinsikt – ett omaka par? (Axiologisk utbildning, steg 3)