Stresshantering för ledare

Chefer med ansvar för verksamhet, personal och arbetsmiljö behöver kunna identifiera negativ stress hos medarbetarna, men också hos sig själva. Det är chefens ansvar att förebygga stressrelaterade situationer och den improduktivitet de för med sig. I vårt stresshanteringsprogram får chefen tillgång till praktiska verktyg för att komma tillrätta med stressen.

Vi erbjuder terapeutiska samtal för chefer som befinner sig i stressfulla arbetssituationer.


Kognitivt stresshanteringsprogram

Vårt kognitiva stresshanteringsprogram vänder sig till chefer:

  1. som vill kunna identifiera egen stress när den inte är produktiv
  2. som vill kunna känna igen signaler från medarbetare och orientera sig i vad man som chef kan göra för att stödja och lotsa medarbetaren rätt.

Chefer som följer stresshanteringsprogrammet får också göra en individuell kartläggning, en så kallad personprofil, med en tillhörande stressprofil, som visar i vilka situationer denne reagerar mest på stress och hur man kan hantera dessa. Under programmet ges coachning.

Även i Ledarskapsprogrammet, som fokuserar på att utveckla chefens personliga ledarskap, görs en stressprofil. Läs mer under Tankemönster.


Terapeutiska samtal för stresshantering

Stress på jobbet är en av de vanligaste orsakerna till sjukskrivning.

Vårt arbetsliv ställer enormt höga krav. Alla vill göra sitt bästa och det är lätt att glömma bort att lyssna till kroppens signaler om stress. Trötthet och känslor av nedstämdhet ska tas på största allvar. Men ofta kör vi på tills vi en dag inte orkar mer. Vi har nått botten och det tar då lång tid att bli frisk igen.

Chefer som hamnat i en ond cirkel av för mycket jobb och av en envis trötthet och nedstämdhet med irritabilitet, oro och känningar av kroppsliga symtom, behöver omedelbart hjälp att ta sig ur den onda cirkeln. Ett första steg är att se över sin arbetssituation.