Stresshantering

Stress kan betecknas som summan av en individs förmåga att möta utmaningar och handskas med svårigheter. Det handlar mycket om att även i motgångar kunna bibehålla sin förankring i egna livsmål och värderingar. För att klara det måste man anpassa sina prioriteringar så gott det går under rådande förhållanden, genom aktiva val av tankar och beteenden. Lär man sig det kan man finna fysisk och psykisk balans även under stress.

I vårt arbete med stresshantering för enskilda får den hjälpsökande först göra en personlig hälsobarometer som visar hur denne mår och vilka faktorer som orsakar stress. Vi ser tillsammans över den egna livsstilen och vilka förändringar som kan göras för att nå välbefinnande. Välbefinnande definieras som trivsel, en upplevelse av harmoni, att må bra, vara tillfreds och kunna glädjas åt livet.

Den onda cirkeln

Den som hamnat i en ond cirkel av för mycket jobb och en envis trötthet och nedstämdhet med irritabilitet, oro och känningar av kroppsliga symtom behöver hjälp att ta sig ur den onda cirkeln. Chefen har en viktig uppgift att samtala med medarbetaren och hjälpa till och lotsa denne till en terapeut inom organisationen eller utanför, så att individen snabbt får hjälp att hantera situationen. Chefen kan också behöva avgränsa individens arbete och ge personligt stöd under stresshanteringsprogrammet.

Se över din arbetssituation

Ett enkelt första steg på vägen är att se över sin arbetssituation. Stress på jobbet är en av de vanligaste orsakerna till stress och sjukskrivning. En väl beprövad rekommendation som man alltid kan börja med är: ”Sov mer och sätt gränser för dig själv genom att rätt och slätt våga säga nej.”Hantera din stress

  • Anta lagom svåra utmaningar
  • Växla mellan prestation och vila
  • Arbeta med att mitt i vardagen söka en hög grad av välbefinnande
  • Stärk förmågan att med bibehållen energi, harmoni och integritet ta dig igenom påfrestande situationer i livet