Utbildning i coaching och feedback

Vejrich Consulting erbjuder ett kognitivt utbildningsprogram för dig som vill att dina medarbetare ska må bättre och prestera utifrån sitt bästa, baserat på ett coachande ledarskap där feedback är en viktig pusselbit.

Här får du lära dig att använda coaching i ditt dagliga ledarskap. Programmet kan designas för ledare som vill gå individuellt eller för flera ledare från samma arbetsplats och/eller små utbildningsgrupper.

Programmet kan kompletteras med en individuell kartläggning, en så kallad personprofil, eller med det Individuella ledarskapsprogrammet som innehåller 13 specialdesignade sessioner för varje individ. Läs mer under > Tankemönster.

Coaching - ett chefsverktyg

Här får du lära dig att använda coaching i ditt dagliga ledarskap. Programmet kan designas för ledare som vill gå individuellt eller för flera ledare från samma arbetsplats och/eller små utbildningsgrupper. Programmet kan kompletteras med en individuell kartläggning, en så kallad personprofil, eller med det Individuella ledarskapsprogrammet som innehåller 13 specialdesignade sessioner för varje individ. Läs mer under > Tankemönster.


Kursinnehåll

På kursen får du lära dig:

 • När ska du coacha – när chefa?
 • Coachingmodellen som är lätt att lära och trygg att använda
 • Hur styra samtal för att skapa en effektiv och resultatorienterad dialog?
 • Träna de viktigaste färdigheterna i trygg lärmiljö!
 • Individuell coaching ingår med kognitiva verktyg.
 • å förbereder och genomför du ett coachingsamtal – arbetsmodeller för olika situationer

Feedback - coachingens viktigaste verktyg

Feedback är ett av coachningens viktigaste verktyg då den gör coachingen mer verksam. I utbildningen ingår därför också:

 • Hur du ska ge konstruktiv feedback
 • Checklista för coachande feedback
 • Varningssignaler om att din feedback inte nått fram


Situationer där feedback är av avgörande betydelse

 • Medarbetarsamtal
 • Lönesamtal
 • Utvecklingssamtal
 • Uppsägningar
 • När medarbetare inte gör som du vill/underpresterar
 • När medarbetare inte mår bra/fungerar