Utbildning i kris- och konflikthantering

Kriser och konflikter kan vara meningsfulla om de banar väg till nya insikter. Men när meningsutbyten, motsättningar och konfrontationer på arbetsplatsen blir svårhanterliga och destruktiva, kan man behöva hjälp för att ”reda ut konflikten”. Vejrich Consultings utbildning i konflikt- och krishantering ger chefer med personalansvar, personalchefer och HR-personal praktiskt tillämpbara verktyg för att hantera konflikter och kriser på bästa sätt.

Handledning och seminarier skräddarsys efter behov.


Konflikthantering

För att kunna hantera konflikter och bli varse att det finns konflikthärdar i organisationen behöver man lära sig vad konflikter handlar om och hur dess mekanismer fungerar. I konflikthantering ingår att göra en konfliktdiagnos för att kunna hjälpa till att lösa de spänningar och processer som är igång, öppet eller dolt. Det kan handla om olika intressekonflikter, kamp om resurser, verksamhetens inriktning, strukturförändringar etc.


Utveckling har sitt upphov i kris

All utveckling har sitt upphov i en kris. Någonting oväntat eller oförutsebart inträffar som ger upphov till ett orostillstånd som vi kan kalla för kris. Ett kritiskt skede handlar om att ta ett steg framåt eller bakåt. Krisen innehåller alltid moment av risk och möjlighet och leder till utveckling.

Nedan kan du läsa om vad som är viktigt att tänka på vid krishantering, ämnen som vi kommer att fördjupa oss i under utbildningen i kris- och konflikthantering.


Att tänka på när vi möter någon i kris

Det viktigaste att tänka på när vi möter någon i  kris är att vara närvarande och finnas till hands som medmänniskor. Vi måste visa att vi står ut med och känner förståelse för individens smärta eller sorg. I chockfasen är en människa fullkomligt oförmögen att ta emot såväl instruktioner som andra budskap.

Ord till tröst gör oftast ingen nytta i krissamtal. Genom att lyssna deltar vi i ett samtal, även om vi inte själva säger så mycket. Det viktiga är att vi finns där som närvarande, förutsatt att vi har mod att möta sorgen, vreden och smärtan hos den som är drabbad.

Mer om krishantering >