Utbildning i stresshantering

Stress inför viktiga uppgifter som vi måste utföra ingår som en naturlig del av livet och är inte heller skadligt om vi ser till att återhämta oss och fylla på med energi. Vi menar då att vi har balans mellan prestation och återhämtning. Problem uppkommer när vi inte lyckas att komma ner i varv, inte kan få tillbaka känslan av kontroll och stressen (känslan av obehag, hjärtat slår snabbare, blodtrycket stiger, vi andas snabbare och får ångest) skenar iväg med oss. Det är då vi behöver lära oss stresshantering.

Detta program riktar sig till personer som i sin verksamhet har ansvar för personal, till exempel HR-avdelningar, projektledare eller chefer. Du får lära dig känna igen tidiga signaler om stress så att du kan ingripa och förhindra att medarbetare eller delar av organisationen drabbas av stress som skadar. Du får kännedom om hur du som chef stötta och när du behöver slussa medarbetaren vidare för att få hjälp/stöd inom eller utanför organisationen.


Innehåll

  • Vad är stress?
  • Medvetandegöra stressens verkningar
  • Tolkning och hantering av stressorer
  • Identifiera tankar (tankefällor) som utlöser stress
  • Frågeteknik, klargörande frågor
  • Hur ska företagets stöd se ut?
  • Gränserna för organisationens ansvar
  • Olika stresshanteringsmetoder

Programmet kan anpassas och fokuseras på de avsnitt som det finns störst behov av.

För dig som behöver ett individuellt stresshanteringsprogram där du lär dig bemästra olika situationer som skapar stress, med KBT som verktyg.