Våra sex tankecentra

Våra tankecentra är uppdelade i två grupper: "Omvärlden" och "Jaget", och deras benämningar beskriver det som är typiskt för just det tankecentrat. Vissa tänker mer med hjärtat, andra med logiken och kanske uppfattas som fyrkantiga. När vi tänker på vår omvärld och andra människor använder vi oss av: "Intuition & Empati", "Funktion & Nytta" och "Logik & System". För att tänka om oss själva använder vi: "Inre Jag", "Yttre Jag" och "Normativt Jag".

Vi är olika bra på att använda dessa tankecentra. Det beror på att vår förmåga är olika stor inom varje centra. Men en person kan också vara mer eller mindre intresserad av att använda sin förmåga. En kartläggning kommer att visa ett sammanfattning av hur just du tänker.

Intuition & Empati

Intuition och empati är att uppleva individer och omvärlden och se det unika i dem. Det leder till empati, medkänsla, begär att ge av sig själv. När du tänker på ditt arbete på detta sätt, blir det personligt. När du tänker på personer ser du dem som individer med själ, känslor och individuellt värde. Att uppleva med intuition och empati är att skapa en personlig kontakt med och känsla för individen eller objektet. 

Funktion & Nytta

Att uppfatta och värdera i den relativa dimensionen handlar om att jämföra förhållanden och individer med tanke på vad som är bättre och bäst för att nå ett visst resultat. Detta är tänkandet om de praktiska egenskaper eller karaktäristiska som finns i omvärlden och hos individer samt förmågan att se hur de kan jämföras med varandra.

Logik & System

Med detta tankecentrum förstår vi människor och annat i vår omvärld genom en logisk, faktabaserad konstruktion. Strukturerat tänkande är att fokusera på de absoluta aspekterna hos personen, t ex att hon är läkare, bor i Mellansverige och har en viss ålder. Systemiskt tänkande sker i form av principer, definitioner, krav etc. Till denna typ av tankekonstruktioner hör lagar, planer, löften, skall och måsten.

Inre jag

Du kan förstå och lära känna dig själv som en unik, egen, kännande person. När du använder ditt tänkande om dig själv innerst inne ser du dig själv som den du är. Vad du känner för, vad dina innersta avsikter är och ditt själsliga ”jag”, dvs hur du mår och hur du är medveten om ditt inre positiva ”jag”.

Yttre jag

När du tänker på dig själv i den relativa dimensionen fokuserar du på ditt yttre jag; kompetens och förmågor, hur du agerar, din kropp, hur du är jämfört med andra och hur du stämmer in i den värld i vilken du lever. Det innebär medvetenhet om och uppmärksamhet på det som är typiskt med dig och dina roller. När vi tänker på oss själva i detta perspektiv är vi medvetna om vad vi åstadkommer, hur vi stämmer in i vår fysiska och sociala värld och hur vi uppfattas av andra.

Normativt jag

Du kan också förstå och lära känna dig själv genom dina logiska värderingar kring dig själv. Detta logiska tänkande handlar om hur du motsvarar dina uppfattningar och ideer om hur du ska vara. Du värderar dig själv efter vad som är rätt eller fel, svart eller vitt enligt din egen ideala uppfattning. När du tänker på dig själv på detta sätt bedömer du hur du motsvarar dina krav och förväntningar på dig själv.